Οι μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας - Παραθαλάσσιοι οικισμοί - 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ