Κεφ. 3 Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της γης  - 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ