Κεφ.3 Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της γης - 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ