Ενότητα Α. Η Γη ως ουράνιο σώμα. - 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ