Κεφ. 5 Η περιφορά της Γης - Οι εποχές - 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ