Κεφ. 4 Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα και νύχτα - 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ