Κεφ. 10. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου - 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ